• psychel-depressie
 • psychel-werkstress
 • psychel-trauma
 • psychel-ruzie
 • psychel-angst

WERKWIJZE

Welkom op de website van psychologenpraktijk Psychel

Het woord Psychel staat voor: de spiegel die we als therapeuten mensen voorhouden. Door onze vragen over wat u ziet en ervaart, kunnen we inzicht geven in de mogelijkheden om van uw klachten af te komen.

Door de kans op besmetting met het Corona-virus gelden tijdelijk andere regels en richtlijnen.

De voorkeur gaat uit naar face-to-face behandelen. Mits de aanwijzingen van het RIVM worden opgevolgd (geen handen schudden, handen wassen bij binnenkomst in der praktijk, minimaal 1,5 afstand, praktijk goed en regelmatig ontsmetten, mensen met klachten blijven thuis, etc.). Zeker in de vrijgevestigde setting is dit goed te organiseren en te controleren, meer dan in instellingen.

Werkwijze: we hebben een wachtlijst van 6 weken nadat de inschrijving compleet voordat de intake plaatsvindt. De intake vindt plaats op donderdagmiddag.
We hebben niet met alle zorgverzekeraars een contract. Kijkt u naar de logo's.

Aanmelden kunt u via de volgende link: https://psychel.crsinternet.nl/crs/public/aanmelden/Default.

Deze mail wordt twee keer per dag beantwoord. U wordt aangemeld en via een beveiligde mailverbinding wordt u gevraagd om de verwijsbrief van uw huisarts toe te sturen. (Deze is noodzakelijk voor vergoeding door een zorgverzekeraar). Aansluitend ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek inclusief een korte vragenlijst die u dient te beantwoorden zodat u zich zorgvuldig kunt voorbereiden.
Naar het intakegesprek mag u een naaste meenemen (beperking vanwege Corona) en bij de behandeling wordt de omgeving betrokken via therapieland en in overleg ook tijdens gesprekken.

Tijdens het intakegesprek gaan we in op de door u beantwoorde vragen om een diagnose te kunnen stellen. In het tweede gesprek stellen we samen een behandelplan op. Een voorbeeld van een behandelplan vindt u hier: behandelplan.docx

Ongeveer halverwege de behandelsessies wordt stilgestaan bij de vooruitgang met betrekking tot uw vraag en doelen. Aan het eind van de behandelsessies vindt een evaluatie plaats. Daarin wordt ook aandacht besteed aan terugvalpreventie.
U krijgt tevens het verzoek om een lijst in te vullen die inzicht geeft in uw tevredenheid over de behandeling. (CQ2021.pdf)

Meer informatie over het aantal behandelingen en over de kosten vindt u hier.

Gouden randje : extra erkenning

We zijn door Keurmerk in basis GGZ uitgeroepen tot meest gewaardeerde praktijk: de meeste cliënten hebben een waardering ingevuld op zorgkaart Nederland en ze hebben ons heel hoog gewaardeerd.

VOOR WIE

VOOR WELKE KLACHTEN KUNT U BIJ ONS TERECHT?
We geven psychologische hulp in de basis GGZ vanaf 18 jaar. Voor de basis GGZ gelden regels over de duur van de therapie afhankelijk van de ernst van de klachten. Meer uitleg vindt u hier: tarieven.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen verzekerde (vergoed vanuit de basisverzekering) en niet-verzekerde zorg. Onder niet-verzekerde zorg valt: relatieproblemen, werkproblemen, (intelligentie)onderzoek, aanpassingsstoornissen. Er is een uitgebreide lijst opgesteld door zorginstituut Nederland. Die kunt u hier vinden: zorginstituutnederland.nl.
Als er geen DSM-stoornis is, wordt psychologische hulp niet vergoed door de basisverzekering. Soms wordt hulp vergoed in een aanvullend pakket. Vraag uw zorgverzekeraar om informatie hierover..
Meer informatie hierover kunt u vinden op: Zorginstituut Nederland

Wij hebben contracten afgesloten met

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

DEPRESSIE

Als u zich al meer dan 14 dagen het grootste deel van de dag somber voelt of heel snel geïrriteerd, als u veel minder geniet en zich vaak waardeloos of schuldig voelt, als u veel vaker huilt zonder dat u weet waarom, dan hebt u waarschijnlijk een depressie. Als u deze klachten al 2 jaar heeft, maar niet altijd heel erg hebt u vermoedelijk een dysthyme stoornis. Behandeling hiervoor helpt u vaak binnen 3 maanden er bovenop. We helpen met cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie en/of mindfulness.

TRAUMA

Veel mensen weten dat het meemaken van oorlog en geweld kan lijden tot een Post traumatische stress stoornis (PTSS). Maar ook het meemaken van een brand, ongeluk, huiselijk geweld of bedreiging kan lijden tot klachten, zoals: concentratieproblemen, nachtmerries, sterke schrikreacties of angsten. Wij behandelen PTSS snel en doeltreffend met EMDR. Kijk hier www.emdr.nl voor meer informatie.

ANGST

Als u zich plotseling heel gespannen en onzeker voelt en/of erg tegen situaties opziet, hebt u vermoedelijk een angststoornis. Angst en onzekerheid kunnen u hinderen in veel activiteiten en situaties. U piekert meer, slaapt onrustiger, maakt zich van tevoren druk en hebt vaker last van hoofdpijn of spierpijn. Als u situaties uit de weggaat, is er vermijding en kunt u een fobie ontwikkelen. Meer informatie over soorten angst vindt u op www.angst.nlWe behandelen dit probleem met cognitieve gedragstherapie, waarbij u geleidelijk controle terugkrijgt over uw leven. Door de behandeling bent u de angst weer de baas. Er wordt ook gewerkt aan jezelf ontspannen, want daardoor bent u minder snel bang.

WERKSTRESS

Een goed werkend stress systeem is nodig om je lekker te voelen en om goed te kunnen functioneren, zowel op het werk als sociaal. Stress is een aanpassingsreactie van het lichaam op dreigend gevaar. Tegenwoordig is het niet meer de dreiging van een roofdier die ons stresssysteem in gang zet om te kunnen vechten of vluchten. Een te hoge taaklast (werk of privé), een chronische ziekte of ingrijpende levensgebeurtenissen zijn voorbeelden van hedendaagse stress. Als er teveel stress is langere tijd of er teveel gebeurt, kunt u daar ziek van worden. U voelt zich dan vaak moe of snel geïrriteerd en kunt veel lichamelijke klachten krijgen. Hoe eerder u hulp zoekt, hoe meer kans u hebt op een spoedig herstel. Wij helpen met een gezond dagritme, herstel van het stresssysteem en vergroten van veerkracht en weerbaarheid.

RUZIE

Moeten we bij elkaar blijven? Zij zit me op m'n nek. Hij zegt nooit wat. De seks is niet goed en we hebben veel ruzie. We bereiken elkaar niet meer en we lijken uit elkaar gegroeid. EFT (emotionaly focussed therapie) kan een oplossing zijn voor bovenstaande problemen. Met EFT werk je aan je relatie. Als eerste gaan we de ruzies verminderen door te begrijpen hoe ontstaan en erger worden. Margreet Eldering is gevorderd relatietherapeut EFT en ze heeft al veel stellen geholpen om samen gelukkiger te worden. Meer informatie vindt u op: www.eft.nl

Kwaliteit en cliëntenervaringen

Hier vindt u informatie over diverse manieren waarop we de kwaliteit binnen de praktijk waarborgen. Vanzelfsprekend vinden we privacy heel belangrijk. Meer informatie hierover vindt u hier. We zijn aangesloten bij het keurmerk basis GGZ. Dit keurmerk geeft de garantie dat we ons extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Meer informatie: https://kibg.nl/inzicht-geven/keurmerk-bggz/

Naast dit keurmerk hechten we ook veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. De cliëntervaringen zijn zichtbaar in dit getal: CQ-index. In de bijlage ziet u de ervaringen van 49 cliënten die een vragenlijst hebben ingevuld over hun ervaringen met de praktijk. Daaruit blijkt dat ze zeer tevreden zijn over bejegening (hoe er met ze is omgegaan), het samen beslissen over de inhoud van de behandeling, de uitleg van het behandelplan en de methoden en hoe gemakkelijk ze contact konden krijgen met hun behandelaar. Er werd niet altijd informatie gegeven over patiëntenverenigingen, want die zijn er niet voor elke diagnose. Er werd uitgelegd dat naasten betrokken kunnen zijn bij de behandeling.

Ook kunt u op de website van zorgkaart Nederland ervaringen van cliënten nalezen: Zorgkaart Nederland.

WIE

Uit wie bestaat het team van Psychel?
Bij deze stellen Margreet en Dudu zich voor :

foto-margreet-eldering-psychel.png

MARGREET ELDERING

foto-dudu-turan-psychel.png

DUDU TURAN

Methoden

Elke behandeling bestaat uit een combinatie van: uitleg en voorlichting (psycho-educatie), uitvoeren van het behandelplan met vastgestelde methoden en e-health.
We gebruiken sinds 1 april 2019 therapieland voor e-health zodat u ook thuis aan uw behandeling kunt werken. In therapieland vindt u uitleg, huiswerkopdrachten en films. U krijgt van uw behandelaar een uitnodiging om in deze beveiligde omgeving te kunnen werken wanneer het u uitkomt.

Mogelijkheden binnen onze praktijk:

SAMENWERKING

Er vindt dagelijks (schriftelijke of telefonische) samenwerking plaats met huisartsen en praktijkondersteuners over aanmelding en verwijzing. Informatie die wordt uitgewisseld wordt met u besproken door het samen lezen van de brief.

Verder is de praktijkhouder lid van zorggroep IJsselstromen (ijsselstromen.nl) en zorggroep Psyzorggroep Overgelder (psyzorggroepovergelder.nl) om samenwerking met andere (psycho)therapeuten in de regio te vereenvoudigen.
Samenwerking vindt ook plaats in een multidisciplinair overleg dat 2-maandelijks plaatsvindt in Doesburg.

CONTACT

Via dit scherm kunt u vragen stellen of berichten sturen.
We doen ons best om zo snel mogelijk te antwoorden

bij crisissituaties kunt u na kantooruren of in het weekend via de huisartsenpost contact opnemen met de crisisdienst van GGNet. Daar is een schriftelijke samenwerkingsrelatie mee.


Bedankt! Uw bericht is ontvangen

Er ging iets fout met het verwerken van uw bericht:(

Contactadres

Zomerweg 37C
6996 DP Drempt

Afspraken

Op werkdagen geopend van 8.45 uur tot 17.00 uur.
Afspraken zijn ook op donderdagavond mogelijk.
Afspraken via mail of telefoon

Bel of Mail ons

E-mail : praktijkpsychel@outlook.com
We zijn telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag bereikbaar van 11.00 tot 13.00 uur op telefoonnummer 06-20923137