• psychel-depressie
 • psychel-werkstress
 • psychel-trauma
 • psychel-ruzie
 • psychel-angst

WERKWIJZE

Welkom op de website van psychologenpraktijk Psychel

Het woord Psychel staat voor: de spiegel die wij als psychologen mensen voor houden. 
Door vragen te stellen en goede uitleg te geven over wat u in de spiegel ziet, kunnen we inzicht hoe u zo snel mogelijk
van uw klachten en problemen afkomt.
Onze methoden zijn: cognitieve gedragstherapie, psychotherapeutische technieken, EMDR, methode van Byron Katie, mindfull verwerken, runningtherapie en interpersoonlijke therapie. Verder bieden we systeemtherapie en partnerrelatietherapie oa via EFT ( www.eft.nl ) We beschikken over het kwaliteitsstatuut. We werken ook volgens het keurmerk basis GGZ.

Methoden en werkwijze
Tijdens het intakegesprek stellen we veel vragen om een goed beeld te krijgen van de klachten, problemen en van uw hulpvraag. U krijgt een vragenlijst digitaal om uw klachten te kunnen vergelijken met andere cliënten. (Die vragenlijst krijgt ook aan het einde van de therapie om de verandering in de klachten te kunnen bezien.) We stellen een brief voor de huisarts op met een samenvatting van de intake en het behandelplan.
Tijdens het tweede gesprek wordt bij het vaststellen van het behandelplan afspraken gemaakt. Dan is duidelijk welke verwachtingen en wederzijdse inspanningen er (zullen) zijn.
Klik hier voor een behandelplan: behandelplan.docx Hoe het behandeltraject is opgebouwd (welke methoden), wordt met u samen afgesproken.
Klik hier voor e-Health: psychel.clientenlogin.nl Bij laaggeletterdheid en EMDR wordt afgeweken van gebruik van e-Health.

Een behandeltraject bestaat na de intake uit: psycho-educatie, bespreken van het behandelplan, uitvoer van behandelplan en evaluatie. Bij de evaluatie wordt aandacht besteed aan valkuilen en terugvalpreventie. Verder wordt u gevraagd om een lijst in te vullen (CQ-index) om uw tevredenheid vast te stellen. Ervaringen van andere cliënten kunt u lezen bij zorgkaart Nederland.

Naast cliëntenlogin (programma met veel uitleg over diagnosen en behandeling) wordt ook gebruik gemaakt van MyMindspace. Een E-Health programma dat diverse mogelijkheden biedt om tussen de afspraken door aan de slag te gaan met huiswerkopdrachten, bekijken van filmpjes of invullen van schema’s. Klik hier voor de handleiding: handleiding

Samenwerking: er vindt dagelijks (schriftelijke of telefonische) samenwerking plaats met huisartsen en praktijkondersteuners over aanmelding en verwijzing. Verder is de praktijkhouder lid van zorggroep IJsselstromen (ijsselstromen.nl ) en zorggroep Psyzorggroep Overgelder (psyzorggroepovergelder.nl) om samenwerking met andere (psycho)therapeuten in de regio te vereenvoudigen.
Samenwerking vindt ook plaats in een multidisciplinair overleg dat 2-maandelijks plaatsvindt in Doesburg.

Gouden randje : extra erkenning

We zijn door Keurmerk in basis GGZ uitgeroepen tot meest gewaardeerde praktijk: de meeste cliënten hebben een waardering ingevuld op zorgkaart Nederland en ze hebben ons heel hoog gewaardeerd.

WANNEER

VOOR WELKE KLACHTEN KUNT U BIJ ONS TERECHT?
“ We staan voor deskundige en snelle hulp door een ervaren Gz-psycholoog en eerstelijnspsycholoog of basispsycholoog NIP. ”
We bieden ook hulp in het Turks. We geven psychologische hulp in de basis GGZ. Voor de basis GGZ gelden regels over de duur van de therapie afhankelijk van de ernst van de klachten.
Dat betekent dat wij na de intake en diagnostiek met u bespreken binnen welk 'zorgzwaarte-product' uw stoornis valt.
U hoort dan dat u recht hebt op de daarbij behorende aantal sessies of beter gezegd minuten. Het maximum is ongeveer 12 sessies.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen verzekerde (vergoed vanuit de basisverzekering) en niet-verzekerde zorg. Onder niet-verzekerde zorg valt: relatieproblemen, werkproblemen, (intelligentie)onderzoek.
Meer informatie hierover kunt u vinden op: Zorginstituut Nederland
De zorgverzekeraar zal het eigen risico bij u in rekening brengen.
Er is geen wachtlijst: Een wachtlijst is de afgelopen 9 jaar nog niet voorgekomen en ook nu niet aan de orde.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.
Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
Afspraken met Dudu Turan vinden uitsluitend op vrijdag plaats .
We hebben het keurmerk basis GGZ.
U krijgt na afloop van de behandeling de nota thuisgestuurd en de zorgverzekeraar vergoedt dat dan (deels) weer aan u. Vraag uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.
We hebben ook een contract afgesloten met de gemeente Doesburg e.o. voor Jeugdzorg.

Wij hebben contracten afgesloten met

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

DEPRESSIE

Als u zich al meer dan 14 dagen het grootste deel van de dag somber voelt of heel snel geïrriteerd, als u veel minder geniet en zich vaak waardeloos of schuldig voelt, als u veel vaker huilt zonder dat u weet waarom, dan hebt u waarschijnlijk een depressie. Als u deze klachten al 2 jaar heeft, maar niet altijd heel erg hebt u vermoedelijk een dysthyme stoornis. Behandeling hiervoor helpt u vaak binnen 3 maanden er bovenop. We helpen met cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie en/of mindfulness.

TRAUMA

Veel mensen weten dat het meemaken van oorlog en geweld kan lijden tot een Post traumatische stress stoornis (PTSS). Maar ook het meemaken van een brand, ongeluk, huiselijk geweld of bedreiging kan lijden tot klachten, zoals: concentratieproblemen, nachtmerries, sterke schrikreacties of angsten. Wij behandelen PTSS snel en doeltreffend met EMDR. Kijk hier www.emdr.nl voor meer informatie.

ANGST

Als u zich plotseling heel gespannen en onzeker voelt en/of erg tegen situaties opziet, hebt u vermoedelijk een angststoornis. Angst en onzekerheid kunnen u hinderen in veel activiteiten en situaties. U piekert meer, slaapt onrustiger, maakt zich van tevoren druk en hebt vaker last van hoofdpijn of spierpijn. Als u situaties uit de weggaat, is er vermijding en kunt u een fobie ontwikkelen. Meer informatie over soorten angst vindt u op www.angst.nlWe behandelen dit probleem met cognitieve gedragstherapie, waarbij u geleidelijk controle terugkrijgt over uw leven. Door de behandeling bent u de angst weer de baas. Er wordt ook gewerkt aan jezelf ontspannen, want daardoor bent u minder snel bang.

WERKSTRESS

Een goed werkend stress systeem is nodig om je lekker te voelen en om goed te kunnen functioneren, zowel op het werk als sociaal. Stress is een aanpassingsreactie van het lichaam op dreigend gevaar. Tegenwoordig is het niet meer de dreiging van een roofdier die ons stresssysteem in gang zet om te kunnen vechten of vluchten. Een te hoge taaklast (werk of privé), een chronische ziekte of ingrijpende levensgebeurtenissen zijn voorbeelden van hedendaagse stress. Als er teveel stress is langere tijd of er teveel gebeurt, kunt u daar ziek van worden. U voelt zich dan vaak moe of snel geïrriteerd en kunt veel lichamelijke klachten krijgen. Hoe eerder u hulp zoekt, hoe meer kans u hebt op een spoedig herstel. Wij helpen met een gezond dagritme, herstel van het stresssysteem en vergroten van veerkracht en weerbaarheid.

RUZIE

Moeten we bij elkaar blijven? Zij zit me op m'n nek. Hij zegt nooit wat. De seks is niet goed en we hebben veel ruzie. We bereiken elkaar niet meer en we lijken uit elkaar gegroeid. EFT (emotionaly focussed therapie) kan een oplossing zijn voor bovenstaande problemen. Met EFT werk je aan je relatie. Als eerste gaan we de ruzies verminderen door te begrijpen hoe ontstaan en erger worden. Margreet Eldering is gevorderd relatietherapeut EFT en ze heeft al veel stellen geholpen om samen gelukkiger te worden. Meer informatie vindt u op: www.eft.nl

WIE

Uit wie bestaat het team van Psychel?
Bij deze stellen Margreet, Dudu en Joke zich voor :

foto-margreet-eldering-psychel.png

MARGREET ELDERING

foto-dudu-turan-psychel.png

DUDU TURAN

foto-joke-van-zijtveld-psychel-2.png

JOKE VAN ZIJTVELD

CONTACT

Via dit scherm kunt u vragen stellen of berichten sturen.
We doen ons best om zo snel mogelijk te antwoorden

bij crisissituaties kunt u na kantooruren of in het weekend via de huisartsenpost contact opnemen met de crisisdienst van GGNet. Daar is een schriftelijke samenwerkingsrelatie mee.


Bedankt! Uw bericht is ontvangen.

Er ging iets fout met het verwerken van uw bericht:(

Contactadres

Oranjesingel 8
6981 GZ Doesburg
Parkeren kan gratis voor de deur
Het ligt aan de achterzijde van een kantoor waar ook een advocatenkantoor gevestigd is.

Afspraken

Op werkdagen geopend van 8.45 uur tot 17.00 uur. Op dinsdagavond zijn er ook afspraken mogelijk.
Afspraken via mail of telefoon

Bel of Mail ons

E-mail : praktijkpsychel@outlook.com
Telefoon : 06-20923137